Informasjon om skattefradrag

Informasjon om skattefradrag

United States

Wikimedia Foundation er en ideell veldedig organisasjon i USA under US IRS Code Section 501(c)(3), og gaver fra personer eller organisasjoner i USA kan derfor få skattefradrag på gaver til Wikimedia.

Scan of 501(c)3 status letter

Canada

På grunn av Wikimedia Foundations 501(c)3-status i USA vil Canadas skattekode som regel tillate fradragsberettigelse av donasjoner til WMF fra donorens amerikanske skattepliktige inntekt. En nyttig referanse kan være artikkel XXI, paragraf 6 i skatteavtalen mellom USA og Canada. Kontakt en skatterådgiver for detaljer om å få fradrag av en slik donasjon.

Other countries

Wikimedia Foundation er en ideell organisasjon etablert i USA under US IRS Code Section 501(c)(3), og derfor kan personer og organisasjoner i USA få skattefradrag for gaver. donasjoner fra personer eller organisasjoner fra andre land kan muligens ikke få skattefradrag andre steder; i slike tilfeller bør givere søke skatteråd lokalt. Viktig: Wikimedia søker ikke gaver fra personer eller organisasjoner i jurisdiksjoner som ikke tillater eller innskrenker innsamlingsaktiviteter av internasjonale veldedige organisasjon som Wikimedia, eller skattelegger gaver gitt til internasjonale veldedige organisasjoner.